PEACE of Life

Andningscoaching

Äger du ditt eget andetag? Kan du reglera din upplevelse av och i livet med hjälp av ditt andetag?
Vi föds in i den här världen med en djup inandning och vi lämnar den med ett sista andetag. Är du medveten om dina andetag däremellan? Är det ytligt, djupt, långsamt, snabbt?
Under livets gång skapas ofta ogynnsamma andningsmönster, mönster som t.ex. kan hålla kroppen kvar i en stressrespons. Eftersom vi andas flera tusen andetag per dag per automatik, gör några medvetna andetag stor skillnad för kroppen och sinnet. Ett långsammare andetag, där hela lungkapaciteten används, främjar hälsan på många sätt som till exempel bättre matsmältning, återhämtning, minskad negativ effekt av stress och ökad rörlighet.
Utbildningen till Lic. Andningscoach på Axelsons Institut har lärt mig att designa andningsprogram för individer och grupper för olika syften och ändamål, vetenskapen bakom andetaget, forskning, andningens neurologi och fysiologi, behandlingar för andningsmekaniken samt andningsträning.

Några aspekter som kan förbättras av att stärka upp andningen:

 • Bättre sömn
 • Förbättrat fokus och koncentrationsförmåga
 • Ökad syreupptagningsförmåga
 • Balansera ämnesomsättning
 • Balansera nervsystemet
 • Förbättrad resiliens (förmågan att återhämta sig)
 • Vid rehabilitering
 • Stressreducerande
 • Minska inflammationer i kroppen
 • Stärkt immunförsvar
 • Bättre matsmältning
 • Ökat inre lugn
 • Bättre självförtroende och självkänsla
 • Ökad kreativitet och förmåga att tänka innovativt
 • Minska nedstämdhet och oro
 • Ökad muskelkraft
 • Minskad smärta
 • Ökad livslust

Du är hjärtligt välkommen att utforska vad ett mer funktionellt andetag kan göra för dig.

Du bokar din tid här