MediYoga® – vetenskapligt beprövad yoga. För alla.

MediYoga® är en i Sverige utvecklad, den enda i sitt slag, medicinsk och terapeutisk yogaform som idag används på ca. 200 svenska sjukhus och vårdcentraler som intervention (åtgärder/ingripanden som syftar till att förbättra eller skydda hälsa) med stor framgång.

Sedan MediYoga grundades 2007 har MediYoga Institutet fram tills idag utbildat fler än 2.000 instruktörer och drygt 90% av den medicinska forskning och studier på yoga i Sverige involverar MediYoga.

ALLA kan delta, då startpaket 1-3 även kan göras sittandes på en stol.

Lite kort om yogisk filosofi:

“Yoga är en andlig disciplin, inte en religion. Där religion handlar om tro, är yoga en ren vetenskap, en av de äldsta på planeten, en metod för utvidgad medvetenhet som handlar om att fördjupa kontakten med det inre jaget, snarare än några yttre gudar. Andlighet, vilket inte är det samma sak som ”religion”, handlar om meningsfullhet, om att lyssna in i hjärtat, ta hand om sig själv och göra det man upplever som väsentligt och samtidigt ha ett öppet, medkännande hjärta i mötet med andra människor.”

Yoga är en fascinerande kombination av tanke och känsla, idé och vision, teori, praktik och metafysik , en hel filosofi. Kärnan i den yogiska filosofin är att det som vi tror är hela jaget, kroppen, känslorna och tankarna, endast är en mindre del av hela Jaget och det är när vi tar steget fullt ut för att ta hela mig i besittning och tillåter oss själv att börja växa, emotionellt, intellektuellt och andligt som vi får en chans att också helt och hållet upptäcka vår fulla potential och sanna natur.
I grunden finns i yoga en stark fysisk bas med enkla tekniker och ritualer vars yttersta syfte är att komma i kontakt med och förstå en större verklighet, och skapa en gyllene kedja genom att länka kroppen till själen och själen till allt runt omkring, som kan kallas Verkligheten, Alltet eller Universum.
Yoga handlar inte om att bli någon eller något, det handlar om att inse vad vi i verkligheten redan är, släppa okunnighet och illusioner och komma till sann insikt.
Yogan strävar att befria oss från vår begränsande självsyn om vilka vi egentligen är och få oss fula ankungar att inse att vi egentligen är svanar allesammans.
Yogan säger: Lyssna noga till den traditionella yogiska visdomen och översätt den sedan till dina egna villkor och din situation. Fråga dig själv vad det här innebär för dig i ditt liv? Hur kan du applicera detta på ett sätt som fungerar för dig? Din egen intention på denna resa är av största vikt. Den intention med vilken du närmar dig yogan som disciplin, dess historik, dess filosofi – och din strävan att väcka upp kunskapen och insikten inom dig.